ดูหนังออนไลน์
Properties

แห่ตั้งสมาคมอสังหาฯรายจังหวัดรับผังเมืองใหม่

นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี

นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี กล่าวว่า ผลต่อเนื่องจากการออกผังเมืองระดับจังหวัด ที่จะมีทุกจังหวัดนับจากนี้ไป เป็นแรงกดดันทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ต้องออกมารวมตัวกันมากขึ้น ด้วยการร่วมกันก่อตั้ง สมาคมอสังหาริมทรัพย์รายจังหวัดเพิ่มขึ้น จากที่มีอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง

โดยจังหวัดที่จะรวมตัวเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หลังจากนี้ เช่น สระบุรี ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี เชียงราย อุบลราชธานี ซึ่งแม้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบางจังหวัดยังไม่เยอะมาก แต่กรอบกติกาเรื่องกฎหมายผังเมือง จะเข้ามามีส่วนในการกำกับดูแล ภาคเอกชนจึงต้องเตรียมความพร้อม รองรับกฎระเบียบใหม่เหล่านี้ ซึ่งการรวมตัวกันเป็นสมาคมยังถือเป็นเรื่องที่ดี สำหรับการดำเนินธุรกิจ เพราะจะทำให้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน มีส่วนช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกันด้วย ทำให้การพัฒนาออกมาได้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

นอกจากเรื่องผังเมืองแล้ว การประกาศใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแม้จะเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเป็นปี 2563 แต่ก็เป็นกฎหมายที่จะส่งผลกระทบโดยตรง กับผู้ที่ถือครองที่ดิน และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการรวมตัวตั้งเป็นสมาคม จะได้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และติดตามความคืบหน้าต่างๆ ในข้อฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากภาษีที่ดิน ทุกวันนี้ยังจะมีภาษีใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น ภาษีลาภลอย สำหรับผู้ที่มีที่ได้และได้ประโยชน์จากการมีระบบคมนาคมขนส่งเมือง เช่นมีถนน หรือรถไฟฟ้าตัดผ่านที่ดิน ก็จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีลาภลอย ซึ่งจะต้องมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ การมีสมาคมอสังหาฯของจังหวัด ก็ได้เป็นตัวแทนในการดำเนินการเรื่องการประเมินราคาอสังหาฯ ได้อย่างเหมาะสมด้วย

รัฐออกชุดภาษีใหม่ลดความเหลื่อมล้ำ

ภาษีที่ดิน และภาษีมรดกในบ้านเรา ถือว่าช้ามาก เราเก็บภาษีมรดกแค่ 5% แต่ในต่างประเทศ อย่าง สหรัฐอเมริกา เก็บภาษีมรดก 40% ประเทศฝรั่งเศสเก็บถึง 70% เมืองไทยถือว่ายังต่ำมาก ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ไม่รู้ การมีสมาคมอสังหาฯก็จะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

ชุดภาษีที่จะออกมาหลังจากนี้ เชื่อว่าจะเป็นแพคเกจภาษีที่ออกมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ระหว่างคนรวยที่มีทรัพย์สินมาก และคนจนที่ไม่มีทรัพย์สินอะไร

“อย่าลืมบ้านเราไม่เคยเก็บภาษีที่ดินมาเลย ต่างกับประเทศอื่นที่เขามีเก็บกันมานานแล้ว” นายเลิศมงคล กล่าวและว่า แม้กระทั่งประเทศกัมพูชา ก็เสียภาษีที่ดินทุกประเภท 1% แต่บ้านเราไม่เคยเก็บ ภาษีที่ดินเลย เกิดช่องว่าคนรวยมีทรัพย์สินไม่ได้เสียภาษี เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ต้องจับตามองด้วยเช่นกัน

อรวรรณ หอยจันทร์