CSR

‘ดาว’ ร่วมมือคนบ้านฉาง เดินหน้าโครงการ ‘ดาวรวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่าอย่างยั่งยืน ปีที่ 2’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับพนักงานดาวอาสา ชาวบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนกว่า 200 คน จัดโครงการ  “ดาวรวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน ปีที่ 2”  ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ตลอดสองข้างทางบริเวณเนินแผ่หลากว่า 800 ต้น เพื่อให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การปั่นจักรยาน และการเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น

โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานเปิดงาน นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และนายทัศนัย ทองคต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ร่วมต้อนรับจิตอาสา ณ บริเวณเนินแผ่หลา เขาภูดร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Add Friend Follow
The Bangkok Lifestyle