ดูหนังออนไลน์
General

‘อนุทิน’ รับมอบน้ำมันกัญชา ส่งต่อ 12 โรงพยาบาลทั่วไทยรักษาฟรี

‘อนุทิน’ รับมอบน้ำมันกัญชา ที่อภ. ผลิตได้ล็อตแรก 4,500 พันขวด นำส่งต่อให้ 12 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้คนไข้ใช้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์  เผยได้สูตรน้ำมันอ.เดชา สัปดาห์หน้า คาดอีกไม่นานได้ใช้แน่นอน เชื่ออนาคตไทยจะเป็นศูนย์กลางกัญชาโลกเพื่อการแพทย์ได้

วันนี้ (7 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวการรับมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาล็อตแรกจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.)  ซึ่งเป็นสารสกัดกัญชาสูตร THC จำนวน 4,500 ขวด  โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์แผนไทยฯ  เป็นตัวแทนรับไว้ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 12 ศูนย์ 12 แห่งที่อยู่ในโครงการวิจัย และผู้ป่วยในโครงการวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ การศึกษาวิจัย และการรักษากรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้เข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชา

ภายในสิ้นเดือนนี้ อภ.จะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาที่มีสาร CBD มามอบให้อีก จากนั้นจะดำเนินความร่วมมือในเครือข่ายทำวิจัยให้มากขึ้น โดยจะร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการแพทย์ต่างๆ สถาบันการเกษตรต่างๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อวิจัยหาสายพันธุ์ที่ดี เพื่อเป็นวัตถุดิบมาสกัด รักษาผู้ป่วยต่อไป ถือเป็นก้าวแรกเสรีกัญชาทางการแพทย์

นายอนุทินกล่าวด้วยว่า มีข่าวดีว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากปปส.ให้ของกลางกัญชา 1,000 กิโลกรัม จะส่งมอบในสัปดาห์หน้าจะส่งต่อให้มีการผลิตสูตรน้ำมันกัญชาของอ.เดชา ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะได้ใช้

ขณะที่ อภ. ระบุถึงการส่งมอบที่ล่าช้ากว่ากำหนดในเดือนพฤษภาคม เพราะเดิมนั้นใช้ของกลางผลิต แต่ด้วยมีสารเคมีโลหะหนักปนเปื้อน จึงต้องปลูกเอง เพื่อให้ได้ยาที่ดีมีคุณภาพ เรื่องประสิทธิผล สำหรับการใช้ต้องตามโรคที่วินิจฉัย มี 3 สูตร เพื่อให้หมอได้ใช้ตามโรค ส่วนเรื่องความปลอดภัย ปลูกในระบบปราศจากยาฆ่าแมลง ไม่มีเชื้อรา แบคทีเรีย เรื่องความคงตัว แต่ละล็อตจะมีปริมาณสารสำคัญคงที่

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 12 ศูนย์ 12 แห่ง ที่จะได้รับมอบน้ำมันกัญชา

 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลสระบุรี
 • โรงพยาบาลราชบุรี
 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลอุดรธานี
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการใช้น้ำมันกัญชานี้ คนไข้ต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์  และแพทย์ต้องติดตามอาการใกล้ชิด ทำรายงานข้อมูลสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นภาพรวมของไทย ทำให้รู้ว่าสูตรใด เหมาะกับคนไข้ใด ซึ่งคาดว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์ใหญ่ของโลกได้ เพราะเมื่อมีการปลูกกับสถาบันที่เกี่ยวข้องจะมีการบันทึกว่าพื้นที่ใด สายพันธุ์ใดที่ดี สามารถพัฒนาต่อยอดได้

ทางด้านนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในเดือนกันยายน จะได้เริ่มกระจายน้ำมัน กัญชาสูตรตำรับแพทย์แผนไทย ผ่านสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 7 แห่งครอบคลุมทุกภาค ได้แก่

 • ภาคเหนือ โรงพยาบาลเด่นชัย จังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 • ภาคกลาง โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ภาคใต้  โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี

ขณะที่นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารสกัดน้ำ มันกัญชาล็อตแรก 600 ขวด ที่กรมการแพทย์ได้รับเป็นชนิด THC สูง จะนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยเซลล์มะเร็ง ในหลอดทดลอง 100 ขวด เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มเซลล์มะเร็ง 10 ชนิดได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งท่อทางเดินน้ำดี มะเร็ง เต้านม มะเร็งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และ มะเร็ง ตับอ่อน

อีก 500 ขวด จะนำไปศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดกัญชาในหนูทดลอง รวมถึงทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง

KANYAPORN PHUAKVISUTHI