ดูหนังออนไลน์
PR News

หลักทรัพย์กสิกรไทยเสนอขาย ‘DW’ ใหม่ 13 รุ่น ทางเลือกทำกำไร

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญใหม่ 13 รุ่น เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก โดย DW ที่ออกในชุดนี้ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 11 รุ่น และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) 2 รุ่น เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี

ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ระบุว่า DW11 ถือว่าเป็น DW ที่มีอัตราทดสูง (Gearing) แต่มีค่าเสื่อมทางเวลาต่ำ (Time Decay) บางรุ่นมีอายุยาวนานถึง 11 เดือน โดยจุดเด่นของ DW11 คือ การกำหนดราคาซื้อขายบนกระดานตาม Price Guideline ที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ KS Super Derivatives หรือ “KS Super D” ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญ พร้อมการจัดอันดับ DW จากทุกค่ายเพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง นักลงทุนสามารถดาวน์โหลดใช้ได้แม้ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 11 รุ่น ได้แก่

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (มหาชน) (IRPC)

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)

6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)

7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)

8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)

9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)

10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)

11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)

ขาย (Put Warrant) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KS Call Center 02-6960011 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 13 รุ่น ได้ที่ http://kswarrants.kasikornsecurities.com/

KANYAPORN PHUAKVISUTHI