Economics

‘ถาวร’ ผุดนโยบายด้านอากาศยกระดับ ‘กรมท่าอากาศยาน’ ให้เทียบชั้น ‘ทอท.’

“ถาวร” ออกนโยบายยกระดับ “กรมท่าอากาศยาน” ให้เป็นองค์กรที่มีรายได้และสวัสดิการเทียบชั้น “ทอท.” คาดชงแก้กฎหมาย 6 เดือนเสร็จ พร้อมเรียกตรวจงบการเงิน “การบินไทย” 3 ปีย้อนหลัง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานด้านอากาศ 7 แห่ง เปิดเผยว่า ตนมีนโยบายจะยกระดับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งดูแลสนามบินภูมิภาค 29 แห่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสวัสดิการและเงินตอบแทนรายปีให้กับพนักงาน เพื่อให้มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมเช่นกัน

จากเป้าหมายดังกล่าว ตนจึงจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบของกรมท่าอากาศยานให้มีความคล่องตัวมากขึ้นภายใน 6 เดือน ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการสนามบินเพื่อหารายได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกับ ทอท. โดย ทอท. สามารถหารายได้จากพื้นที่ขนาดเดียวกันถึงปีละ 2 พันล้านบาท ขณะที่กรมท่าอากาศยานหารายได้เพียงแค่ 800 บาทต่อปีเท่านั้น รวมทั้งจะให้กรมท่าอากาศยานยกระดับการบริการ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินภูมิภาคให้เทียบเท่าสนามบินขนาดใหญ่ 6 แห่งในสังกัด ทอท.

สำหรับนโยบายของรัฐบาลชุดเดิม ที่จะโอนย้ายสนามบิน 4 ของกรมท่าอากาศยาน ไปให้ ทอท. บริหารนั้น นายถาวร กล่าวว่า ตนขอไม่ตอบ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แม้แต่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งทุกเรื่องขึ้นอยู่กับเหตุและผล ไม่ได้บริหารเพื่อสร้างอาณาจักร แต่เพื่อสนองตอบผู้ใช้บริการให้ดีที่สุดและพนักงานมีความสุขในการทำงาน

นายถาวรกล่าวต่อว่า ในวันนี้ (1 ก.ค.) ตนจะเชิญบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยานมาให้ข้อมูลการดำเนินการทั้งหมด โดยการบินไทยถือเป็นหน่วยงานที่มีความท้าทายมากที่สุดใน 7 หน่วยงาน เพราะขาดทุนสะสมกว่า 2 พันล้าน

ในฐานะที่เป็นนักบริหาร เมื่อรู้ปัญหาแล้วก็จะต้องทำให้กลายเป็นสายการบินแห่งชาติที่จะฟื้นขึ้นมายืนผงาดอยู่แนวหน้าของรัฐวิสาหกิจชั้นเยี่ยมอีกครั้ง โดยตนสั่งการให้การบินไทยนำข้อมูลแผนฟื้นฟู และงบการเงินย้อนหลัง 3 ปีมาให้ดู เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดการทำให้เป็นสายการบินที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ แต่หากแก้ปัญหาแล้วยังขาดทุนมากกว่าเดิม ตนก็อยู่ไม่ได้

 

 

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE