ดูหนังออนไลน์
Sme

‘ทีเอ็มบี’ แนะเคล็ดลับ เอสเอ็มอีโตยั่งยืน ด้วย ‘LEAN Supply Chain’

การจะเป็น เอสเอ็มอี ที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่มีไอเดียและเงินลงทุนก็ทำได้ได้ แต่ยังต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้เอสเอ็มอีอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “LEAN Supply Chain by TMB” ขึ้น เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยโดยเฉพาะ โดยสรุปออกมาเป็น 5 เคล็ดลับได้ดังนี้

1.องค์ความรู้ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่น โดย LEAN Supply Chain by TMB เป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้เอสเอ็มอีตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไร ช่วยชี้แนะหนทางในการลดความสูญเสียภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต สินค้าคงคลัง หรือแม้แต่ด้านการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ ในยุคที่มีการแข่งขันสูง พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและมีทางเลือกที่มากขึ้น

2.ตอบโจทย์การสร้างภูมิคุ้มกันได้ตรงจุด มีคนบอกว่าการทำธุรกิจให้อยู่รอดนั้นจะต้องมี 2 อย่างประกอบกันคือ เก่ง กับ เฮง แต่ในสมัยนี้ยังต้องเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเข้าไปด้วยธุรกิจเอสเอ็มอีถึงจะอยู่รอดได้ และที่ให้มากกว่านั้นคือ การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับแต่ละอุตสาหกรรมที่ได้เปิดการอบรมแต่ละรุ่นด้วย ซึ่งกว่า 6 ปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมไปแล้วถึง 14 รุ่น 8 อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดหลักสูตร LEAN Quick Win โดยนำแนวทาง Design Thinking เข้ามาผสมผสาน สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน

ล่าสุด ในปี 2562 นี้ ทางทีเอ็มบี ยังได้นำ LEAN Supply Chain by TMB ไปเป็นแกนหลักในการจัด “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” เป็นปีแรก เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ โดยได้กระชับหลักสูตรให้สั้นลงและเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อเอสเอ็มอีจะสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ได้ทันที

3. “ของดี” โครงการ LEAN Supply Chain by TMB นั้นเปิดกว้างสำหรับเอสเอ็มอีทุกรายโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกค้าของทีเอ็มบี และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม อาจมีข้อกำหนดเพียงว่าจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีและมียอดขายตั้งแต่ 30 – 1,000 ล้านบาทสำหรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร LEAN Supply Chain Master ที่จะกำหนดเป็นรายอุตสาหกรรมไป

4.Workshop รูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ การอบรมในหลักสูตรของ LEAN Supply Chain by TMB แม้จะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น แต่ก็จะมีรูปแบบการให้ความรู้ที่ไม่น่าเบื่อเลย เพราะด้วยรูปแบบของการจัด Workshop สอดแทรกความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ปัญหา มีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้ทันที โดยการจัดอบรมในรูปแบบนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์สร้างมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วย

5.สามารถต่อยอดสู่องค์กรธุรกิจยั่งยืน LEAN Supply Chain by TMB ดำเนินโครงการมาแล้วต่อเนื่องเป็นระยะ 6 ปี เปิดอบรมรวม 14 รุ่น ผลของความสำเร็จที่ผ่านมามีการทำโปรเจกต์ภายใต้หลักสูตรที่เปิดการอบรมกว่า 100 โครงการ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ภายในระยะเวลา 4 เดือนของการทำโปรเจกต์ วัดเป็นตัวเลขสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,150 ล้านบาท

แต่ในความเป็นจริง ตัวเลขคงไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เพราะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยังจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้จึงน่าจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่านี้

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT