General

‘รมช.ศึกษาฯ’ ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบรรจุครูตกค้าง

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรับฟังและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

กนกวรรณ วิลาวัลย์

หลังการหารือ นางกนกวรรณ กล่าวว่า การรับฟังและหารือครั้งแรกร่วมกับ 3 หน่วยงาน เป็นการรับฟังข้อเสนอต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงาน

“โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ ยังมีบุคลากรครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานมาหลายสิบปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุ จุดนี้ น่าเห็นใจ จะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมจึงบรรจุไม่ได้ เพื่อหาทางแก้ไข และจะเร่งหาแนวทางผลักดันให้ได้เข้ารับราชการให้มากที่สุด”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team