Politics

‘สมคิด’ ไม่กังวลฝ่ายค้านอภิปราย ยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจง

“สมคิด” ไม่กังวลฝ่ายค้านอภิปราย ยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจง มองเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายตามระบอบประชาธิปไตย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะอภิปรายในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่า ไม่กังวลเรื่องการอภิปรายของฝ่ายค้าน รัฐมนตรีทุกคนเตรียมพร้อมที่จะชี้แจง และถือเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหากสมาชิกรัฐสภาไม่เข้าใจ ก็สามารถสอบถามและแนะนำได้ เพราะทุกคนถือว่าจะมีส่วนช่วยทำให้ประเทศเดินหน้าด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team