General

‘สาธิต’ ประกาศ ‘ระยอง’ ต้องไม่มีคนเสียชีวิตจากไข้เลือดออก

“สาธิต” ประกาศ “ระยอง” ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออก คุมเข้มมาตรการควบคุมป้องกันโรค ให้บทบาทอปท. และอสม. พร้อมรณรงค์ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้าน รอบบ้าน วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) ที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมรณรงค์ พร้อมมอบวัสดุควบคุมโรคไข้เลือดออก แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 หน่วยงาน

ดร.สาธิต กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้คุมเข้มมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้องไม่มีคนเสียชีวิต โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อสม. รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

โดยเฉพาะในบ้าน และรอบบ้าน ที่ทำงาน วัด โรงเรียน ชุมชน ทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม – 18 กรกฎาคม จังหวัดระยองพบผู้ป่วยแล้ว 817 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

“ ขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านตัวเอง และบริเวณรอบ ๆ บ้าน เวลาป่วยและสงสัยไข้ขึ้นสูง ให้ไปหาหมอ อย่าซื้อยากินเอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมาก และขอความกรุณาร้านขายยา อย่าจ่ายยากลุ่มแอสไพรินให้กับผู้ป่วย ถ้าเข้าข่าย หรือสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก ”นอกจากนี้ดร.สาธิต ได้พูดคุย รับฟังปัญหา ให้กำลังใจ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพ (รพ.สต.) ในการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมให้การช่วยเหลือ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ตลาดปลาเค็ม และตลาด 100 เสา

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB