PR News

‘ห้าดาว’ เลือกปัตตานี เปิดสาขา 2 ‘Five Star Salam’ 

ธุรกิจห้าดาว บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด เปิด “Five Star Salam”  ร้านฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล สาขาที่ 2 ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้านในครั้งนี้

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาว กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการเปิด ร้าน Five Star Salam เพื่อส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการมีระบบการบริหารงานที่ได้มาตรฐานของธุรกิจห้าดาว และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาล และความต้องการผู้บริโภคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมได้สามารถรับประทานอาหารได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทุกขั้นตอน

ธุรกิจห้าดาวจะช่วยสนับสนุนการตลาด สร้างแบรนด์ และพัฒนาผู้ประกอบการให้บริหารจัดการร้าน Five Star Salam ให้เติบโตอย่างแข็งแรง และรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนร้าน Five Star Salam ยังมีส่วนช่วยเพิ่มงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือนักศึกษาได้เข้ามาฝึกทักษะอาชีพและหารายได้เสริมควบคู่กันอีกทางหนึ่ง ซึ่งนับเป็นการช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

ร้าน Five Star Salam ที่อำเภอเมือง ปัตตานี นับเป็นสาขาที่ 2 หลังจากเปิดสาขาแรกที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และธุรกิจห้าดาวยังหาโอกาสร่วมมือกับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในจังหวัดนราธิวาส และในพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจ

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI