Horoscope

‘ซินแสดัง’ เปิดเคล็ดลับเสริมความเฮงก่อนทำศัลยกรรม!!

“ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร” เปิดเคล็ดลับเสริมความเฮงก่อนทำศัลยกรรม

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ได้โพสต์แนะนำ “เคล็ดลับก่อนทำศัลยกรรมเสริมความเฮง” โดยระบุว่า เคล็ดลับก่อนทำศัลยกรรมเสริมความเฮง ให้จัดเตรียมธูป 16 ดอก (เพื่อจุดกลางแจ้งก่อนทำศัลยกรรม 1 วัน) เริ่มจุดธูปหันหน้าไปทางทิศเหนือตั้งนะโม 3 จบ กล่าวว่า เจ้าที่ เจ้าฟ้า เจ้าป่า เจ้าเขา พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้ง 16 ชั้นฟ้า และ 15 ชั้นดิน องค์หน่ำหม่อเหล่า ผู้ให้กำเนิดทั้ง 12 นักษัตร กราบขมาพระคุณพ่อพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด เปิดหน้าตา คิ้วหูจมูกปาก ให้ข้าพเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์

บัดนี้..ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด จงช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ นรลักษณ์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงาน หรือความรัก ขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากการผ่าตัด ศัลยกรรม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ด้วยเทอญ (หลังจากนั้นปักธูปลงดินถืออันเสร็จพิธี)

หมายเหตุ การถือเคล็ดนี้ ถูกจัดทำเพื่อความสบายใจ ที่สำคัญเพื่อแจ้งฟ้าแจ้งดิน เมื่อเราเกิดมาองค์ประกอบของหน้าตาเราเป็นแบบนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนต้องให้เทพยดารับรู้ เพียงเท่านี้อะไรๆ จะดีขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team