General

‘จุรินทร์’ เครื่องร้อน นำทีมล่องใต้ ถกแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางลงภาคใต้เพื่อประชุมร่วมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเดินทางมาภาคใต้ครั้งนี้ เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจากการประชุมร่วมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบว่า เศรษฐกิจฐานรากถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ปัญหาทั้งสามมิติ คือ มิติด้านการลงทุน มิติด้านการท่องเที่ยว และมิติการค้าชายแดนในเขตภาคใต้ 5 จังหวัด ซึ่งมีตัวเลขรวมกัน 2.3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขการส่งออกไปมาเลเซียติดลบ ทำให้ขาดดุลการค้า การที่ตัวเลขส่งออกลด สอดคล้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราก็ลดลงด้วย จึงต้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไข ฟื้นฟู และจะต้องสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน

ขณะที่ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้รายงานสถานการณ์ทั่วไป ชี้ให้เห็นว่าประเด็นศาสนายังเป็นเรื่องหลัก และการศึกษาที่ยังไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ สถานการณ์เฉพาะในพื้นที่ในปัจจุบันยังมีการสร้างและขยายแนวร่วมเพิ่มเติม มีการสร้างความชอบธรรม หน้าที่ของ ศอ.บต. ต้องหยุดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันถือว่าดีขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มความรุนแรงแบบในอดีตมีแนวโน้มที่จะลดลง การแก้ปัญหาโดยการพัฒนา เพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือชีวิตที่ดีกว่า จะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เป้าหมายคือการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ให้กับคนในพื้นที่

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT