Business

สะดุ้งหลายกระทรวง!! จ่อรื้อ ‘ประธาน-กรรมการ’ บอร์ดรัฐวิสาหกิจ

ปิดฉากไปแล้วกับภารกิจการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาของรัฐบาล พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ“ประยุทธ์ 2” แม้การแถลงนโยบายจะดูรุนแรง ดุเดือดขึ้นมาบางช่วงบางตอน ถือเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ คือการร่วมบริหารประเทศของรัฐบาลและพรรคร่วม

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ในส่วนของกระทรวงต่างๆ หลายกระทรวงคงต้องมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ(บอร์ด) รัฐวิสาหกิจใหญ่ของแต่ละกระทรวงต่าง  อย่างไรก็ตาม มีหลายรัฐวิสาหกิจที่กรรมการครบวาระด้วย  คงจะมีการเปลี่ยนเร็วๆนี้

สำหรับกระทรวงคมนาคม คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่หลายหน่วยงาน เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นต้น

ในส่วนของบริษัทการบินไทย น่าจะมีการเปลี่ยนกรรมการบางคนที่กำลังจะหมดวาระ  ในส่วนของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานบอร์ดการบินไทย คงจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอีกครั้ง  สำหรับหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมอื่นๆ จะเกิดการเปลี่ยน หลังจากมีการแบ่งงานรับผิดชอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

เช่นเดียวกับกระทรวงพลังงาน คาดว่าจะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยู่หลายแห่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่แทน นายดิสทัต โหตระกิตย์ ซึ่งลาออกไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำหรับบอร์ดกฟผ.ปัจจุบัน ประกอบด้วย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์, พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา, นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช, นายสุธน บุญประสงค์, นายพรพจน์ เพ็ญพาส, ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล, นายปกรณ์ อาภาพันธุ์, นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต, นายพรชัย ฐีระเวช และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

คณะกรรมการบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายวิชัย อัศรัสกร, นายดอน วสันตพฤกษ์, พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์, ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค, นายดนุชา พิชยนันท์, นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, นายจุมพล ริมสาคร, นายกุลิศ สมบัติศิริ, นายณัฐชาติ จารุจินดา และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ส่วนบอร์ดกฟผ. และปตท.คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่ง ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีที่กำกับดูแลก็ต้องเปลี่ยนกรรมการ เพื่อความเหมาะสมของการบริหารงานในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อย่างไรก็ดี มีการพูดถึงความเหมาะสมว่าบางรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องมีทหารเข้ามาเป็นกรรมการหรือไม่ แต่บางรัฐวิสาหกิจอาจจะยังมีความจำเป็นอยู่ เพื่อความความมั่นคง แต่บางรัฐวิสาหกิจอาจไม่มีความจำเป็น

แหล่งข่าว กล่าวว่า ในส่วนของประธานบอร์ดปตท. มีความเป็นไปได้สูง ที่อาจจะมีการเปลี่ยนจากนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานบอร์ดปตท.คนปัจจุบัน

ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

อย่างไรก็ดี นายไกรฤทธิ์ ได้รับการชักชวนให้เข้ามาเป็นประธานบอร์ดปตท. โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  แต่สถานการณ์ขณะนี้ถือว่าหมดยุคของนายอภิศักดิ์แล้ว มีความเป็นได้สูงที่ประธานคณะกรรมการปตท.อาจจะถูกปรับเปลี่ยน ขณะเดียวกันผู้ที่นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการปตท.อายุต้องไม่เกิน 65 ปี ขณะเดียวกันนายไกรฤทธิ์ อายุก็น่าจะใกล้ 65 ปี แล้ว

การเปลี่ยนคณะกรรมการในส่วนของกฟผ. และปตท. สอดคล้องกับที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุก่อนหน้านี้ว่า การเปลี่ยนแปลงบอร์ดรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทั้งกฟผ. และปตท. จะสรรหาคนมานั่งเป็นประธานบอร์ดกฟผ. แทน นายดิสทัต โหตระกิตย์  จากนั้นจึงจะดูต่อไปว่าจะต้องหาคนมาแทนใครที่ลาออกเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งบอร์ดกฟผ. และปตท.

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายกระทรวงที่จะต้องเปลี่ยนคณะกรรมการในแต่ละรัฐวิสาหกิจใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงเศรษฐกิจ ที่มีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาดูแล คาดว่าแต่ละกระทรวงน่าจะเริ่มดำเนินการได้เร็วๆนี้ หลังจากมีการแบ่งงานที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงในแต่ละกระทรวง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ไม่เฉพาะแต่กรรมการของแต่ละรัฐวิสาหกิจ แต่ยังมีบางองค์กรที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือแต่งตั้งผู้บริหารขึ้นใหม่ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังมีเพียงผู้รักษาการเท่านั้น เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) คาดว่าจะต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการรฟท.ใหม่เร็วๆนี้

เนื่องจากรฟท.มีงานที่ต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้บริหารองค์กรอีกจำนวนมาก  ปัจจุบันมี นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรฟท. มานานแล้ว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight