ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ไก่อู’ยันรัฐบาลยังไม่อนุมัติบำเหน็จ 2 ขั้นให้เจ้าหน้าที่คสช.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้โควตาบำเหน็จประจำปี (2 ขั้น) นอกเหนือโควตาปกติกับเจ้าหน้าที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 600 คน โดยเรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอชี้แจงว่าที่ประชุม ครม.ครั้งที่ผ่านมาเพียงแค่รับทราบข้อเสนอของ คสช. เท่านั้น และได้ให้ฝ่ายความมั่นคงและคสช.กลับไปพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จแก่ผู้ปฏิบัติงานในคสช.ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง จึงยังไม่ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

“นายกรัฐมนตรีบอกว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฎิบัติหน้าที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ และต้องรับผิดชอบภาระงานหลายหน้าที่มากขึ้นนอกเหนือจากงานประจำ ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดระเบียบสังคม การรับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปัญหาไอยูยู ค้ามนุษย์ และการทุจริตคอร์รัปชัน จึงควรให้บำเหน็จตอบแทนบ้างตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และมีผลงานที่เด่นชัด แต่จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของงบประมาณ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่รัดกุม ตลอดจน ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และการที่มีสื่อมวลชนเพียงไม่กี่สำนักนำเสนอข่าวว่าครม.อนุมัติบำเหน็จ 2 ขั้นให้เจ้าหน้าที่คสช. จึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ต้องการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK