Buzz News

TMA รวบรวมสปีกเกอร์ชั้นนำด้านนวัตกรรม สร้างการเติบโตองค์กร รับมือโลกธุรกิจสู่อนาคต

นับเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรที่จะเติบโตและอยู่รอดในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจยุคใหม่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงาน TMA Thailand Management Day 2019 ภายใต้แนวคิด GROWTH: Building Capabilities for the Future เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารองค์กรในประเทศไทยได้เห็นมิติความเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะต่างๆ โดยงานดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

ไฮไลท์ของงาน ได้แก่ การร่วมรับฟังแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานธุรกิจในเชิงนวัตกรรม จากวิทยากรชื่อดังระดับโลก และถอดบทเรียนในการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากหน่วยงาน Israel Innovation Eco-system

สำหรับงาน TMA Thailand Management Day 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด GROWTH: Building Capabilities for the Future แนวความคิดที่สร้างการเติบโตให้กับองค์กรในทุกมิติ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและความเจริญเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานยังประกอบด้วยวงเสวนา Technology and Digital Disruption โดย ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด และคุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านคอนเทนต์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และการปรับเปลี่ยนออกแบบโครงสร้างธุรกิจอย่างไรให้เติบโต โดย คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย และ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

ขณะเดียวกัน ยังมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแชร์ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร ทั้งในแง่ของวิสัยทัศน์ ทัศนคติรวมถึงกลยุทธ์ เพื่อนำองค์กรก้าวสู่วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม โดยคุณศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย คุณวาณี พิชเยนทรโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการตีโจทย์ทางการตลาดเพื่อหาจุดเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าและตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดเพื่อสร้างความได้เปรียบที่โดดเด่นในตลาด โดยมี ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ President, The 1, Central Group, คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และคุณสโรจ เลาหศิริ Chief Marketing Officer, Rabbit Digital Group ร่วมเสวนา

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT