Business

‘ห้าดาว’ เล็งขยายสาขา ‘Five Star Salam’ ทั่วประเทศ

“ห้าดาว” เดินหน้าขยายสาขาร้านฟาสต์ฟู้ดไก่ทอด “Five Star Salam” หลังเปิดสาขาแรกที่ยะลา เตรียมเปิดเพิ่มในปัตตานี และนราธิวาส เล็งขายแฟรนไชส์ทั่วประเทศ

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาว บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์แอนด์ ฟู้ดเซน จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ธุรกิจห้าดาว เปิดร้าน Five Star Salam ฟาสต์ฟู้ดไก่ทอด ไก่ย่าง เมนูข้าว ของทานเล่น พร้อมเครื่องดื่ม สาขาแรกที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาไปแล้ว บริษัทได้มีเป้าหมายที่จะขยายสาขาเพิ่มในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ

Five Star Salam เป็นธุรกิจที่ห้าดาวนำมาตรฐานของร้านฟาสต์ฟู้ดของบริษัท มาผนวกเข้ากับกระบวนการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานฮาลาลทุกขั้นตอน เพื่อสนับสนุน และร่วมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ โดย Five Star Salam เป็นร้านอาหารได้การรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กระบวนการจัดซื้อตลอดจนถึงการปรุงอาหาร รวมถึงพนักงานที่บริการในร้านค้า

ธุรกิจห้าดาวร่วมมือกับผู้ที่สนใจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านระบบแฟรนไชส์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการประชาชนในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้สามารถรับประทานอาหารได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ร้านแฟรนไชส์ Five Star Salam นอกจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือนักศึกษาเข้ามาฝึกทักษะอาชีพและหารายได้เสริมควบคู่กันอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team