ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.นัดแรกค่ำนี้เห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันนี้ (16 ก.ค.) ว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะอธิบายการทำงานภายหลังจากเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ ที่สามารถทำหน้าที่รัฐมนตรีได้ แต่ยังบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ จนกว่ารัฐบาลจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาด้วย หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนการแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันนี้ด้วยหรือไม่

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight