World News

‘อีซีบี’ ส่งสัญญาณผ่อนคลาย ‘นโยบายการเงิน’

นายอิกนาซิโอ วิสโก ผู้ว่าการธนาคารกลางอิตาลี กรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เปิดเผยว่า อีซีบี จะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงไม่ฟื้นตัวขึ้น

นายวิสโกกล่าวว่า กรรมการอีซีบีจะพิจารณาทางเลือกในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ท่ามกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และคาดการณ์เงินเฟ้อในระดับต่ำ

คำกล่าวของนายวิสโกทำให้มีการคาดการณ์กันว่า อีซีบีจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ หรือในการประชุมเดือนกันยายน

ท่าทีของนายวิสโกยังสอดคล้องกับรายงานการประชุมนโยบายการเงินของอีซีบีเมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า กรรมการอีซีบี เห็นพ้องกันถึงความจำเป็นในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น

ในการประชุมดังกล่าว อีซีบีมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับอีซีบีที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ทั้งยังระบุว่า จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไป อย่างน้อยจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563

รายงานระบุว่า อีซีบีพร้อมใช้มาตรการต่างๆ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน

ทั้งนี้ การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ได้เป็นปัจจัยกดดันให้อีซีบีผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้ง

รายงานยังระบุว่า อีซีบีกำลังพิจารณาใช้มาตรการเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ และอาจผ่อนปรนให้อัตราเงินเฟ้อแกว่งตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากขึ้น จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อให้ “อยู่ใกล้ แต่ไม่เกินระดับ 2%”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team