Economics

‘สมคิด’ มั่นใจ!! ครม.ชุดใหม่เรียกความเชื่อมั่นได้

“สมคิด” มั่นใจคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียกความเชื่อมั่นประเทศได้ มองครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยดีขึ้นแน่ ชี้กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงใหญ่ รัฐมนตรี 4 คนเหมาะแล้ว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีนโยบายคล้ายกัน โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจที่หลายพรรคมุ่งเดินหน้าให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มีความสามารถสูงในอนาคต ช่วยเหลือฐานรากให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละพรรคส่งรายละเอียดเข้ามาเพื่อนำมาแก้ปัญหา และนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว

ทั้งนี้ มั่นใจว่า ครม.ชุดใหม่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนได้ เพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่นโยบายของประเทศ หากทุกคนดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ ความเชื่อมั่นจะตามมา ต้องสร้างความเชื่อมั่นในประเทศ ก่อนที่จะให้ต่างชาติมาเชื่อมั่นในประเทศไทย

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ปรับลดจีดีพีปีนี้ลดลงเหลือ 2.9 – 3.3% นั้น นายสมคิด กล่าวว่า ครึ่งปีแรกอาจจะพบกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ทุกคนคงเข้าใจ แต่หลังจากครึ่งปีหลังนี้ จะต้องเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังจากที่ทราบว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีนัก โครงการลงทุนต่า งๆ จะต้องไม่ติดขัด ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ที่ขณะนี้รอรัฐมนตรีใหม่มาขับเคลื่อน เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา ทุกอย่างสามารถประคับประคองไปได้ กการที่ ธนาคารโลกประมาณค่าจีดีพีไทยให้ปีนี้ให้เหลือ 3.5% จาก 3.8% ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีพอสมควร ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้

นายสมคิด กล่าวถึงกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐมนตรีมากถึง 4 คน ว่า กระทรวงเกษตรฯเป็นกระทรวงใหญ่ รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับประชาชนทั้งประเทศ จึงมีความเหมาะสมที่จะมีรัฐมนตรีเข้ามาดูแลเรื่องสำคัญของประชาชน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team