Politics

‘นาที’ ยันยังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. ชี้โทษตัดสิทธิ์จบไปแล้ว!!

“นาที รัชกิจประการ” ยืนยันยังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. เหตุคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด มีเวลา 30 วันตัดสินใจอุทธรณ์หรือไม่ ชี้โทษห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปีจบไปแล้ว

นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ออกแถลงการณ์หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) และพิพากษาจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท แต่โทษจำ ให้รอลงอาญา 1 ปี และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี นับตั้งแต่วันพ้นตำแหน่งว่า ทรัพย์สินที่ไม่ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน ไม่ใช่การปกปิดทรัพย์สินไว้ เพื่อการทุจริต แต่ด้วยความหลงลืม เนื่องจากมีทรัพย์สินจำนวนมาก

ส่วนคำพิพากษาที่ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งนั้น ได้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ดังนั้น ระยะเวลา 5 ปี จึงจบลงไปตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ วันนี้ จึงไม่อยู่ระหว่างห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ขณะที่ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงหรือไม่นั้น ตามมาตรา 101 (13) จะกำหนดว่า ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษก็ตาม แต่ขณะนี้คำพิพากษาก็ยังไม่ถึงที่สุด เพราะตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ในหมวดที่ 6 มาตรา 60 ให้ผู้ต้องคำพิพากษาใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ระหว่างนี้ จึงยังมีเวลาที่จะศึกษารายละเอียดคำพิพากษาว่าจะอุทธรณ์ หรือไม่ ดังนั้นยังไม่ถือว่าคำพิพากษาถึงที่สุด ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่สิ้นสุดลง

ส่วนจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหรือไม่นั้น ในแถลงการณ์ระบุว่า ตามคำพิพากษา เป็นการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่การถูกเพิกถอนสิทธิ จึงไม่ต้องด้วย มาตรา 235 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดังนั้นนางนาทีจึงสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี แล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561

ขอบคุณข้อมูล : แนวหน้า ภาพจากเฟซบุ๊ก นาที รัชกิจประการ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team