The Bangkok Insight

‘สนธิรัตน์’ ประชุม 19 พรรคร่วมรัฐบาล วางนโยบายแถลงต่อรัฐสภา

“สนธิรัตน์ ” เป็นประธานนั่งหัวโต๊ะประชุมตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 19 พรรคการเมือง หารือกันถึงการกำหนดนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่าว่า ขอบคุณตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ที่ส่งตัวแทนร่วมประชุม ซึ่งพปชร.ได้ทำงานรวบรวมนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ มาระยะหนึ่ง และจัดทำเป็นโครงร่างนโยบายเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล พิจารณาให้ความเห็นในการประชุมวันนี้ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐพยายามบรรจุนโยบายของพรรคต่างๆที่มีทิศทางเดียวกัน และจะเร่งพิจารณาร่วมกัน ให้ได้โครงร่างนโยบายที่เห็นพ้องต้องกันทุกฝ่าย และนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อใช้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB