Business

สังคมผู้สูงอายุ หนุนสินค้าบริการ ท่องเที่ยวมูลค่ากว่าแสนล้าน ไต่ระดับโตต่อเนื่อง

จากการที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมด นับเป็นความท้าท้ายอย่างมากกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ

ทั้งนี้ จากการประเมินตลาดธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่ผ่านมาพบว่า มีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ประมาณ 107,000 ล้านบาท คาดปี 2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 10%

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) เปิดเผยว่า จากแนวโน้มดังกล่าว นีโอฯ จึงได้ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน InterCare Asia 2019 งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ที่ ไบเทค บางนา เพื่อรองรับเทรนด์ดังกล่าว โดยมีหน่วยงาน และผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 230 บูธ และคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1. Homecare & Equipment อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลของผู้สูงอายุ 2. Rehabilitation อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดูแลช่วยเหลือ การป้องกัน การดูแลความปลอดภัย และเครื่องมือฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 3. Medical Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้อง 4. Services การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ รวมถึงสินค้าและบริการสำหรับดูแล ช่วยเหลือ และ 5. Nutritional Food สินค้า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของตลาดผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนำสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงาน เพื่อเป็นช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและสามารถพัฒนาธุรกิจในตลาดผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น

ด้านนายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้นในโครงการ Thailand Premium ซึ่งการร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปลุกกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินสำหรับการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง

นอกจากนี้การสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้ท่องเที่ยวอย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้สูงวัยให้เป็นทางเลือกใหม่ในการพักผ่อนช่วงวัยเกษียณ ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจกระจายรายได้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับพรีเมียมนี้ก็เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT