Business

มาแล้ว! เปิดประมูลก่อสร้าง ‘ไฮสปีดไทย-จีน’ อีก 4 สัญญา วงเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท

“การรถไฟฯ” เปิดประมูลก่อสร้าง “ไฮสปีดไทย-จีน” อีก 4 สัญญา วงเงินรวม 3.8 หมื่นล้านบาท กำหนดวันยื่นซอง 26 ส.ค. นี้ ส่วนอีก 2 สัญญาในล็อตเดียวกัน ต้องรอแก้ทีโออาร์ก่อน

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (8 ก.ค.) การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมประมูลงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา จำนวน 4 ฉบับ ระยะทางรวม 64.01 กิโลเมตร มูลค่ารวม 38,460 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • สัญญาที่3-2 งานโยธาอุโมงค์ ช่วงมวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กิโลเมตร ราคากลาง 5,359 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 3-3 งานโยธา ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กิโลเมตร ราคากลาง 12,043ล้านบาท
  • สัญญาที่3-5 งานโยธา ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ระยะทาง 12.38  กิโลเมตร ราคากลาง 9,257 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 4-5 งานโยธา ช่วงบ้านโพ–พระแก้วระยะทาง 13.30 กิโลเมตร ราคากลาง 11,801 ล้านบาท

การรถไฟฯ จะเปิดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา (TOR) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จากนั้นจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบ e-bidding ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

สถานีรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อทีโออาร์โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จำนวน 6 สัญญา แต่วันนี้มีการนำทีโออาร์ล็อตดังกล่าว มาประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมประมูลเพียง 4 ฉบับเท่านั้น

สำหรับงานโยธาที่เหลือ 2 ฉบับ ซึ่งยังไม่ได้ออกประกาศเชิญชวน ได้แก่ สัญญาที่ 4-7 ช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กม. วงเงิน 10,421.014 ล้านบาท และสัญญาที่ 4-4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,093.037 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้แสดงความคิดเห็นท้วงติงในเรื่องหน่วยวัดและแบบก่อสร้าง

การรถไฟฯ จึงต้องปรับปรุงร่างทีโออาร์ทั้ง 2 ฉบับอีกครั้ง โดยคาดว่าจะนำร่างทีโออาร์ฉบับที่ 5 ขึ้นรับฟังความเห็นได้ในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า ส่วนทีโออาร์ฉบับที่ 6 จะต้องประชุมกับฝ่ายจีนเพื่อสรุปแบบก่อสร้างให้ชัดเจนก่อน จึงนำขึ้นรับฟังความคิดเห็นต่อไป

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE