Digital Economy

เอสซีบี อบาคัส – อนันดาเตือนไทยจับตาอนาคต AI

scb-ananda-ai
นายชานนท์ เรืองกฤตยา

เอสซีบี อบาคัส ส่องอนาคต AI สู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ปีต่อจากนี้ AI จะขยายขอบเขตสู่ 3 ธุรกิจสำคัญ – สุขภาพ การขนส่ง และการเกษตร จากที่กระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด บริษัทที่รวบรวมหัวกะทิด้าน AI ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า “เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ คงต้องยอมรับว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลายๆ ธุรกิจ และมีแนวโน้มว่า AI จะขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมุมมองของเอสซีบี อบาคัส AI วันนี้ได้ถูกใช้ในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวันผ่านการทำงานหลายรูปแบบและมีความสำคัญไม่ต่างจาก “ไฟฟ้า” ภาพของ AI จะชัดเจนขึ้นต่อเมื่อวันหนึ่งที่ระบบ AI มีปัญหาหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ผู้บริโภคจึงจะรู้สึกได้ว่ามีสิ่งสำคัญหายไป”

ปัจจัยที่เร่งให้บทบาทของ AI มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ จำนวนข้อมูลอย่าง Big Data ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อรวมกับการวิเคราะห์แบบลงลึกมากขึ้น จะนำมาสู่ Machine Learning ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ปลายทางของการให้บริการหรือการพัฒนา AI ในรูปแบบต่างๆ และจะเห็นเป็นเทรนด์ชัดเจนมากขึ้นในปีถัดๆ ไป ด้วยเหตุนี้ AI จึงเป็นหัวข้อสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงเพื่อให้ทุกๆ ฝ่าย ได้รู้จักและเข้าใจถึงอนาคตของ AI ที่จะมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อ “AI and The Future of SEA” ภายในงานสัมมนาระดับโลก SingularityU Thailand Summit 2018 โดยจะครอบคลุม 5 หัวข้อประเด็นหลัก

  1. ผลกระทบของ AI และ Robotics ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน 5 ปีข้างหน้า
  2. ผลกระทบของเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีต่อระบบแรงงาน
  3. ศักยภาพของ AI ในการแสดงความสามารถด้านความเข้าใจความรู้สึกและภาวะอารมณ์
  4. การป้อนโปรแกรมด้านจริยธรรมเข้าสู่ AI
  5. การปกป้องระบบ AI จากการโจรกรรม


ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

“การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จะส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน AI ให้เพียงพอต่อความต้องการตลาด การส่งเสริมระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานในตลาดปัจจุบันให้สามารถปรับตัวได้ รวมไปถึงการออกแบบระบบสวัสดิการและให้การสนับสนุนแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน แทนที่จะมาตรการอย่างภาษีหุ่นยนต์ เพื่อปกป้องแรงงานซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และและอาจเป็นการฉุดรั้งไม่ให้ประเทศเกิดการพัฒนา”

“อย่างไรก็ดี การนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้นั้น ควรตระหนักถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยีด้วย การตีกรอบปัญหาเชิงธุรกิจให้เป็นปัญหาด้าน data science และการมีข้อมูลขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้ระบบ Machine Learning เรียนรู้ได้เองนั้น เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้สามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงประเด็นความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังเช่นในยุโรปที่เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายด้านข้อมูล หรือที่เรียกว่า GDPR เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเห็นภูมิภาคอื่นๆ ทยอยออกมาตรการทางกฎหมายที่คล้ายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค“

“เทคโนโลยี AI นั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล หากเรามีความเข้าใจและเลือกใช้ได้เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการรองรับผลกระทบทางสังคมในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ท้ายที่สุดแล้ว เราเชื่อว่า มนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการคอยดูแลเพื่อให้ AI หรือ Robotics ต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้องและปกป้องจากการถูกเจาะเข้าระบบ” ดร.สุทธาภา กล่าวสรุป

ด้านนายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หลังจากออกมาประกาศว่าอนันดาจะเป็น Tech Company ไปเมื่อปีที่ผ่านมา วันนี้เขาได้ให้ความเห็นว่า “ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ เราจะพบว่าเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีผลกระทบในด้านต่างๆ ของการดำเนินชีวิต ไปจนถึงการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปจนถึงเทคโนโลยีโลกเสมือน (AR และ VR) ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเริ่มปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เรียนรู้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าน่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่เติบโตไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยี แต่เราควรจะต้องเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ไวก่อนใคร”

ทั้งนี้ เอสซีบี อบาคัสและอนันดาจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในงานสัมมนา SingularityU Thailand Summit 2018 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวงกว้างด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดพื้นฐาน ซึ่งผลกระทบโดยรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนโฉมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์

Add Friend Follow
Suwapit Laxanaphisuth