CSR

‘ดาว’ ปรับปรุงอาคารออกกำลังกาย-ทัศนียภาพมาบตาพุด

นางณัฐดา บุญมั่น ผู้จัดการโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานดาวอาสากว่า 30 คน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารออกกำลังกาย ชุมชนหนองบัวแดง มาบตาพุด ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน”

โดยดาวอาสาได้ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาอาคารออกกำลังกายที่ชำรุด ทาสีหลังคาใหม่ พร้อมทั้งทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่รอบๆ อาคาร โดยปูอิฐตัวหนอน ทาสีสะพาน และทาสีฟุตบาท ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และทัศนียภาพที่ดี

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันมอบอาคารออกกำลังกายที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับ นายศักดา จิตดล ประธานชุมชนหนองบัวแดง โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และคณะบริหารจากเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team