General

ยังยืดเยื้อ! ตั้งคณะทำงาน 6 ชาติเคาะ ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลก

ผลการพิจารณา “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกยังยืดเยื้อ ที่ประชุมสั่งตั้งคณะทำงาน 6 ประเทศหารือนอกรอบ

เวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 43 ที่อาเซอร์ไบจาน กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทย ถึงวาระการหยิบยกขึ้นพิจารณา ซึ่งหลังจากที่ไอยูซีเอ็น ในฐานะฝ่ายเลขาได้อ่านรายงาน กลุ่มป่าแก่งกระจานแล้ว

ไทยได้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ถึงการแก้ปัญหาทั้งเรื่องเขตแดน และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ให้กับคณะกรรมการ 21 ประเทศ โดยมีกลุ่มที่สนับสนุนที่เห็นความพยายามว่าไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้ว เช่น อินโดนีเซีย บราซิล คิวบา จีน ส่วนกลุ่มที่เห็นพ้องกับไอยูซีเอ็น คือ ออสเตรเลีย และนอร์เวย์ ที่ยังติดใจกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่

ซึ่งนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ชี้แจงว่า ไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ด้วยการออกกฎหมายดูแลถึง 2 ฉบับ สำหรับประเด็นเขตแดน ได้ข้อสรุปชัดเจนร่วมกับเมียนมาร์ โดยที่เมียนมาร์ได้ขึ้นชี้แจงสนับสนุนไทยด้วย

แต่ประธานการประชุมเห็นว่า ยังไม่ได้มติที่ชัดเจน จึงสั่งพักการพิจารณาวาระไปก่อน และให้ตั้งคณะทำงาน 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ อินโดนีเซีย คิวบา ตูเนเซีย และคูเวตเพื่อหารือนอกรอบ แต่ผลการหารือยืดเยื้อ ไม่ได้ข้อสรุป จากเดิมที่คาดว่าจะรู้ผลทันที จึงต้องเลื่อนมาประกาศ ในวันนี้ (6 ก.ค.) ช่วงบ่ายตามเวลาของไทย

ภาพจาก park.dnp.go.th

นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า กลุ่มป่าแก่งกระจาน ถูกข้อเสนอ Refers หรือการให้รายงานความคืบหน้ามาแล้ว 6 ปี ซึ่งทางกลุ่มคณะกรรมการฯ บางส่วน และไอยูซีเอ็น เสนอให้กลับไปจัดทำข้อมูลหรือ ปรับสถานะ เป็น Defers และให้ไอยูซีเอ็น ลงสำรวจพื้นที่ใหม่ทั้งหมด เพราะสภาพพื้นที่ความสมบูรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ไทยได้ยื่นเสนอแนวทางแก้ไขและหารือนอกรอบว่า ได้แก้ไขหมดแล้ว โดยเฉพาะกับเมียนมาร์ ถึงการกำหนดแนวเขต จนได้ข้อสรุปร่วมกัน แต่ทางคณะกรรมการฯ ยังติดใจว่า การตัดพื้นที่ไป 14% ทั้งความงดงามและความสมบูรณ์ยังคงอยู่หรือไม่ ซึ่งยังต้องมีการศึกษา เช่นเดียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ยังมองว่าไทยยังดำเนินการไม่จบขั้นตอน แต่คณะผู้แทนไทย ได้พยายามอย่างเต็มที่ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่วนใหญ่

ที่ประชุมยังได้รับทราบ รายงานการขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น หรือ Tentative list มรดกทางวัฒนธรรมของไทย 2 แห่ง กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์ และเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วย ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากร ระบุว่า เตรียมประชุมคณะทำงานทันที เพื่อดำเนินการศึกษา และจัดทำข้อมูลเสนอทั้ง 2 แห่ง “ขึ้นเป็นมรดกโลก” ทางวัฒนธรรมต่อไป

ในเวทีมรดกโลก ไทย ยังได้จัด กิจกรรม “Thai night” โดยมี คุณสิริกิตติยา เจนเซ่น นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร บรรยายหัวข้อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ ขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดตัวลงชิงตำแหน่งเก้าอี้คณะกรรมการมรดกโลก ช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะสะท้อนศักยภาพของไทยในเวทีโลกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team