PR News

IRPC คว้า 3 รางวัล Asian Excellence Awards 2018

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี          รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมองรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations)

พรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กร Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ซึ่ง IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย

นิตยสาร Corporate Governance Asia เป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมภิบาลแห่งเอเชีย ได้พิจารณารางวัลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารหลากหลายบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย เมื่อเร็วๆนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight