CSR

‘แม็คโคร’ รับซื้่อกุ้งก้ามกราม กาฬสินธุ์ 250 ตัน ร่วมยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมาตรฐาน GAP

แม็คโคร ชูวัตถุดิบท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมาตรฐาน GAP จ.กาฬสินธุ์ คาดรับซื้อ 250 ตัน ดันผลผลิตคุณภาพปลอดภัยขายทุกสาขาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับตลาดโต

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผบว่า สยามแม็คโคร ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ยั่งยืน ด้วยการรับซื้อผลผลิตตลอดทั้งปี จำหน่ายในแม็คโคร ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งเป้าปีนี้รับซื้อ 250 ตัน

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของแม็คโคร ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรไทยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แน่นอนและมั่นคง โดยรับซื้อกุ้งก้ามกราม ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP จากกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีสมาชิก 124 ราย

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “แม็คโครโชว์ของดีกาฬสินธุ์ กุ้งก้ามกรามมาตรฐาน GAP” ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคมนี้ ที่แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคกุ้งคุณภาพดี ปลอดภัย สร้างความคึกคักให้กับตลาดภูมิภาค โดยร่วมทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ได้ขนาดมาตรฐานตามความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าแม็คโคร

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคุณภาพดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความเข้มแข็งรวมเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงรวมกว่า 8,000 ไร่หรือกว่า 5,000 บ่อ มีผลผลิต 1,200 ตันต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยเม็ก ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยน้ำจากเขื่อนลำปาว

นางศิริพร กล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโมเดลความสำเร็จของการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างกุ้งก้ามกราม ให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทำให้ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่รู้จักไปทั่ว สอดคล้องไปกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโคร

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT