Politics

‘ไพศาล’ ลั่นถ้ามีอำนาจวันใดจะแก้ปัญหาเรื่องกัญชา

นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Paisal Puechmongkol  ระบุว่า ฟ้าดินเป็นพยาน ถ้าผมมีอำนาจวันใด ผมจะแก้ไขปัญหาเรื่องกัญชาดังนี้
1 จะเพิ่มเติมกฎหมายยาเสพติดว่า การปลูก การใช้และการจำหน่ายกัญชา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความเจ็บป่วย ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายยาเสพติด

2 แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรให้สิทธิบัตรในกัญชา และพันธุ์พืชไทยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน ต่างชาติหรือเจ้าสัวคนไหนก็ถือเป็นเจ้าของไม่ได้

3 จัดตั้งคณะกรรมการอาหารและยาแผนไทย ขึ้นต่างหาก และแยกการอนุญาตอาหารและยา ที่ใช้สมุนไพรหรือพืชผักไทยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้
เราช่วยกันสวดมนต์อ้อนวอนให้เทพยดาและพระสยามเทวาธิราชดลใจคนมีอำนาจให้ทำตามที่ผมว่านี้ จะบังเกิดประโยชน์ใหญ่แก่บ้านเมืองและราษฎร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight