COLUMNISTS

การสร้าง ‘มูลค่าเพิ่ม’ ให้สินค้า

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA)
4

ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการแข่งขันทางธุรกิจมาก ทำให้การพัฒนานวัตกรรมนั้นต้องมีความรวดเร็วเพื่อรักษาการเป็นผู้นำในตลาดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ฉะนั้นในโลกที่ทุกรายหันมาให้ความใส่ใจต่อการพัฒนานวัตกรรมด้วยอัตราที่เร่งตัวขึ้น ผู้ประกอบการก็มีแนวโน้มที่จะลดความสำคัญในส่วนของจุดที่เป็นพื้นฐานที่สุดของสินค้าและอาจจะก่อให้เกิดการย่อหย่อนของขั้นตอนการผลิตจนเกิดปัญหาในด้านคุณภาพออกมาได้

ดังนั้นแล้วธุรกิจในยุคนี้จำเป็นต้องใส่ใจกับการควบคุมคุณภาพสินค้า และแน่ใจว่าสินค้าที่เรานำเสนอตลาดนั้น สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่ลูกค้าคาดหวังได้ ทั้งนี้ เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และนับวันจะยิ่งรวดเร็วขึ้น การแข่งขันด้านนวัตกรรมนั้น แม้จะทำให้เกิดความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้มาก แต่นวัตกรรมแต่ละอย่างนั้นเราสามารถนำมาใช้แข่งขันได้ครั้งเดียว เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งคู่แข่งก็จะนำเสนอนวัตกรรมอื่นมาแข่งกับเรา ขณะเดียวกัน เราเองก็ต้องพัฒนานวัตกรรมตัวอื่นขึ้นมารองรับเทรนด์ใหม่ๆ ในอนาคตด้วย

ขณะที่ในเรื่องของคุณลักษณะพื้นฐานของสินค้านั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้ในระยะยาว แบรนด์ที่ดี ที่เป็นที่จดจำของสินค้าได้นั้น ก็เนื่องมาจากสามารถผลิตสินค้าที่สามารถตอบโจทย์สำคัญบางอย่างในใจลูกค้า และได้รับความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญนั้นเสมอมาไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เราขายปากกาที่หมึกมีกลิ่นหอมและหลายเฉดสี หมึกที่เราพัฒนาขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมที่เป็นจุดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปากกาของเรา

แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องแน่ใจได้ว่าปากกาที่เราขายทุกด้ามและทุกรุ่นนั้น ยังคงคุณภาพของปากกาที่เขียนได้ลื่น หมึกสม่ำเสมอ ใช้ได้นาน เพราะทุกคนที่ซื้อปากกาแม้จะชอบที่หมึกเรามีกลิ่นหอมและหลายสี แต่ลูกค้าก็ยังต้องการใช้ปากกาที่เขียนได้ไม่สะดุด ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของปากกาที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังด้วย

ฉะนั้นแล้วในยุคที่การแข่งขันด้านนวัตกรรมรุนแรงขึ้น ธุรกิจควรใส่ใจในเรื่องการวางกระบวนการผลิตที่มีความพร้อมและแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อธุรกิจผลักดันสินค้าที่มาพร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา ธุรกิจจะไม่พลาดในจุดที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานอันจำเป็นของสินค้าประเภทนั้นๆ เพื่อลดข้อด้อยด้านคุณภาพ อันจะนำไปสู่ประสบการณ์การใช้งานที่แย่ในสายตาผู้บริโภค และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์แบรนด์ในระยะยาวได้

 

Add Friend Follow