General

ภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชนถนนข้าวสาร ร่วมงดใช้โฟม-ถุงพลาสติก

เอสซีจี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการ “ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟม และถุงพลาสติกสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ถนนข้าวสาร หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และ CEO บริษัท บัดดี้กรุ๊ป จำกัด  กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่รับรู้กันมานาน แต่การลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาไม่มีมากเท่าที่ควร จนเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจนเป็นข่าวใหญ่ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะดังกล่าว คือขยะพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหารตามท้องตลาดทั่วไปที่ไม่ได้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายได้ อีกทั้งในฤดูฝนของทุกปี ถนนข้าวสารจะเกิดน้ำท่วมจากถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อาหารที่ลงไปอุดตัน

“สมาคมฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในถนนข้าวสาร ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร  ทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้น อย่างน้อยก็เริ่มที่ตัวเรา สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ขยายออกไปสู่สังคมและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น”

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯเริ่มดำเนินกิจกรรมด้วยการสร้างความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยร่วมกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จัดอบรมให้ความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักบรรจุภัณฑ์ทางเลือก สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ตรงความต้องการและเหมาะสมกับประเภทของอาหาร รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีนโยบายในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการลด ละ เลิกการใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุอาหาร ทั้งนี้โครงการ ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟม และถุงพลาสติก” จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และจะทำการวัดผลการดำเนินกิจกรรม โดยการตรวจวัดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการถนนข้าวสาร จนถึงปี 2565 ตั้งเป้าว่าถนนข้าวสารจะสามารถเป็นต้นแบบของสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งในกรุงเทพฯ ที่ปราศจากการใช้โฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารได้ในที่สุด 

 

นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ กล่าวว่าเฟสท์ ยินดีเข้าร่วมโครงการนี้ กับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ ถนนข้าวสารและภาคีเครือข่าย เริ่มจากการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างเหมาะสม ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารบนถนนข้าวสารซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ตลอดจนร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ในการเปิดร้านจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ภายในถนนข้าวสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเข้าถึงและใช้งานบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) ได้สะดวกขึ้น

 

เพื่อผลักดันให้เปลี่ยนพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างความร่วมมือในการลด ละ เลิกการใช้โฟม และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight