Politics

‘สุวพันธุ์’ยันรัฐบาลไร้เจตนาร้ายต่อพระพุทธศาสนา

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการพระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ที่วัดแสงธรรมสุทธาราม อ.ชุมแสง และพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 รูปห่วงใยต่อสถานการณ์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ตนจึงชี้แจงข้อเท็จจริงทำความเข้าใจว่ารัฐบาลตั้งใจแน่วแน่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ไม่มีเจตนาร้ายต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อย่างที่บางคนบางกลุ่มกำลังสร้างความเข้าใจผิด

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบยึดหลักทำทุกอย่างไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย และหลักพระธรรมวินัย ไม่มีอคติใดๆ เพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐที่จัดสรรไปถึงวัดเป็นไปอย่างสุจริต ถึงวัดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และได้ใช้ประโยชน์ในกิจการทางศาสนาสมดั่งความตั้งใจของทุกฝ่าย ขออย่าได้กังวลใจ และหากมีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตามข้อเท็จจริง

สำหรับการจัดทำรายการทางการเงิน บัญชีการเงินของวัดและของส่วนตัวนั้น มีบางคนบางกลุ่มพยายามสร้างความเข้าใจผิด ซึ่งตนชี้แยงคณะสงฆ์ว่าฝ่ายราชการไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี แต่ตั้งใจทำให้เกิดการดำเนินการในทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม การมาเยี่ยมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโอกาสดีที่ได้มาให้กำลังใจพระเถรานุเถระทั้งหลาย มาหารือแลกเปลี่ยนความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากภายใน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด รวมทั้งเรื่องการเงินการบัญชีของวัดและของคณะสงฆ์ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินการของคณะสงฆ์ต่อไป

Add Friend Follow
Osiri
Osiri OHO BANGKOK