ดูหนังออนไลน์
Finance

สั่งพักซื้อขายหุ้น ‘NOBLE’ หลังพบบิ๊กล็อต 41.71%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย H หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เป็นการชุั่วคราว ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันนี้ (12 มิ.ย.61) เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) หลักทรัพย์ NOBLE และ NOBLE-F รวมจำนวน 190,402,750 ล้านหุ้น หรือ 41.71% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ NOBLE แต่ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ NOBLE เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10.02 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK