General

‘สถานกงสุลใหญ่ฯ’ ประกาศเตือน! ม็อบฮ่องกงชุมนุมใหญ่วันนี้

“สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง” ประกาศเตือนชุมนุมใหญ่วันนี้ (1 ก.ค.) แนะคนไทยหลีกเลี่ยงในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยผ่านเพจ “Royal Thai Consulate-General, Hong Kong” ว่า ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง‼️ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จะมีการเดินประท้วงประจำปีของฮ่องกง โดยการเดินประท้วงจะเริ่มจากย่าน Causeway Bay ผ่านย่าน Wan Chai ไปจนถึงที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงในย่าน Admiralty และเนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกง จึงอาจส่งผลให้การเดินประท้วงในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคมนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง [Causeway Bay/Admiralty / Central / Wan Chai] และเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าสำคัญให้ทราบต่อไป

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK