ดูหนังออนไลน์
Business

‘จีซี’ ผนึก ‘แอลพลา กรุ๊ป’ ผุดโรงงานรีไซเคิลพลาสติกปีละ 5 หมื่นตันปลายปี 63พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมมือ แอลพลา กรุ๊ป ผุดโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียน คาดลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 – 2,000 ล้านบาท ล่าสุดจัดงาน “Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet” ตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อปกป้องโลก ต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (GC) เปิดเผยว่า จีซีได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญระดับโลก นั่นคือ บริษัท แอลพลา กรุ๊ป จำกัด บริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปี เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง (รีไซเคิล) ชนิด rPET และ rHDPE โดยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนก่อสร้างโรงงานไม่ต่ำกว่า 1,000 – 2,000 ล้านบาท

สำหรับโรงงานดังกล่าว จะตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย โซนมาบตาพุด จังหวัดระยองตั้งเป้าใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือนโดยจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ ตั้งเป้าสามารถรีไซเคิลพลาสติกได้ปีละ 5 หมื่นตัน ทั้งพลาสติกประเภทโพลีเอสเตอร์พีอีที และโพลีเอทิลีน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการผลิตใหม่ในประเภทเดิม เช่น ขวดแก้วที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลเพื่อไปผลิตเป็นขวดแก้วที่สามารถใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีมาตรฐานการผลิตจากยุโรป ที่สามารถนำไปบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้

การลงทุนดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบายของ จีซี ที่ให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี และจัดการอย่างเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผ่านมา จีซี ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอย่างครบวงจร รวมทั้งร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนในการจัดหา คัดแยก บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว

ทั้งนี้ แอลพลา กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก และเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปี โดยมีฐานการผลิตกว่า 178 แห่งทั่วโลก ใน 46 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรปและละตินอเมริกา ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้มีการถ่ายทอดความชำนาฐและเทคโนโลยีของ แอลพลา กรุ๊ป เพื่อให้โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ จีซี สามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับประเทศและภูมิภาค

นอกจากนี้ จากนโยบายของจีซี ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร (Resource Revolution) ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดจึงได้จัดงานประชุม Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก เพื่อจุดประกายความคิดในการมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องอนาคตของโลกใบนี้ร่วมกัน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (GC Circular Living)

ขณะที่ในส่วนของ จีซี เอง ก็ได้นำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้ยาวนานที่สุด อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร ได้แก่ Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธ การใช้

พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioPlastic ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ถือเป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566) รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ

โครงการต่างๆ ที่ จีซีดำเนินการร่วมกับพันธมิตร อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในการเก็บขยะในทะเลเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ถือเป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้สินค้ารีไซเคิลและอัพไซเคิล พร้อมร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE จัดทำโครงการ Upcycling SE เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกร่วมกับชุมชน โดยการแปรรูปขยะขวดพลาสติกด้วยนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและของใช้แฟชั่นจัดจำหน่ายภายใต้ Trademark “Upcycling by GC” อีกด้วย

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT