Opinions

สร้าง Ecosystem สำหรับที่อยู่อาศัยมัดใจลูกค้ายุค 5G

The Bangkok Insight Editorial Team
762

ในยุคแห่งความล้ำหน้าของเทคโนโลยีเช่นทุกวันนี้ ได้นำมาซึ่งอาชีพใหม่ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเรียกรถรับส่งผู้โดยสารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซซื้อขายสินค้าออนไลน์แบบส่งตรงถึงบ้าน ธุรกิจการเปรียบเทียบราคาห้องพักและตั๋วเครื่องบิน อย่างไรก็ตามธุรกิจที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้มีอย่างมากมาย นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกรายจะต้องประสบความสำเร็จ เพราะตัวแปรของการมัดใจลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวินาที ผู้ประกอบการเองจึงได้คิดค้นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ หรือ Business Ecosystem ขึ้นเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลทางธุรกิจ ดึงจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กัน จึงทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

ภาคอสังหาริมทรัพย์เองก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการปรับตัวด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นเพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุคใหม่ เช่นการเริ่มปรับรูปแบบบริการไปสู่ Prop Tech ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องตัวอย่างเสมือนจริง การเปิดพรีเซลแบบออนไลน์ ชำระค่าจองแบบเรียลไทม์ การดูแลหลังการขายด้วยเทคโนโลยี เช่นด้านความปลอดภัยและด้านการสื่อสารกับลูกบ้าน ไม่เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังได้นำเอาโมเดลของ Business Ecosystem เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งงานบริการหลังการขายของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างน่าสนใจ ผ่านการให้บริการบนแอปพลิเคชั่น ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็น Ecosystem สำหรับการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากผู้ประกอบการได้ดึงพันธมิตรทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า แม่บ้านสำหรับเรียกบริการเป็นรายชั่วโมง ร้านซักรีด รวมถึงดีลส่วนลดที่น่าสนใจไว้ในแอปพลิเคชั่น ทำให้ลูกบ้านที่ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นจะสามารถเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับบ้านและการอยู่อาศัยรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่ครบถ้วน

ไม่เพียงภาคบริการเท่านั้นที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้สร้างระบบนิเวศขึ้นมา แต่ตัวโครงการเองก็ต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับบริการดังกล่าว และเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ เช่นพื้นที่ส่วนกลางจะต้องรองรับสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันมากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นระบบนิเวศด้านบริการที่สร้างขึ้นมาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ยกตัวอย่างการดึงร้านสะดวกซื้อเข้ามาเป็นพันธมิตร เมื่อลูกบ้านสั่งสินค้าเพื่อให้มาส่งที่โครงการสำหรับจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆ แต่ทางโครงการไม่ได้ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าว ระบบนิเวศที่สร้างมาก็จะไม่สอดคล้องกับตัวที่อยู่อาศัย หรือการดึงพันธมิตรด้านการเรียกรถรับส่งสินค้า แต่ตัวโครงการไม่ได้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าในกรณีที่ลูกบ้านออกไปทำงานหรือยังไม่กลับเข้าที่พัก ก็อาจจะทำให้มีสินค้าหรือพัสดุจำนวนมากวางกีดขวางพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น

อีกหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการปรับตัวด้านงานบริการอสังหาริมทรัพย์ก็คือบุคลากรที่ให้บริการจะต้องเรียนรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพราะหากองค์กรปรับปรุงระบบบริการและระบบสื่อสารต่างๆ ให้ไปอยู่ในรูปดิจิทัลแต่พนักงานที่ให้บริการไม่มีความเชี่ยวชาญก็จะทำให้ความตั้งใจในการยกระดับบริการนี้ไปไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แบบของโครงการที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันทั้งตัวระบบ โครงการสร้างของโครงการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงสุดค่ะ

สุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (www.plus.co.th )

Add Friend Follow