Economics

1 ก.ค. เปิดเดินรถไฟถึง ‘ตลาดโรงเกลือ’ เร่งถก ‘กัมพูชา’ กำหนดวันวิ่งรถข้ามประเทศ

ดีเดย์ 1 ก.ค. นี้ เปิดเดินรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีบ้านคลองลึก “ตลาดโรงเกลือ” ด้วยความถี่ 4 ขบวนต่อวัน พร้อมลุยหารือ “กัมพูชา” กำหนดไทม์ไลน์เดินรถไฟข้ามพรมแดนต่อ

นายวรวุฒิ มาลา

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้ลงนาม “ความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา” โดยการรถไฟฯ ได้มอบรถดีเซลรางจำนวน 4 คัน และเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ ช่วยส่งเสริมให้การเดินรถไฟสายตะวันออก (อรัญประเทศ) มีความสะดวกสบายมากขึ้น

ปัจจุบันสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก บริเวณตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟสายตะวันออกและอยู่ใกล้กับพรมแดนกัมพูชา พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว

การรถไฟฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนปลายทางขบวนรถที่ให้บริการจากกรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ ขยายเส้นทางไปจนถึงสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

ทั้ง ขบวนรถเส้นทาง กรุงเทพ – คลองลึก – กรุงเทพ จะให้บริการด้วยความถี่วันละ 4 ขบวน ไปและกลับ โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามตารางเวลาดังนี้

เที่ยวไป

  1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 5.55 น. ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 11.17 น.
  2. ขบวนรถธรรมดาที่ 279 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-คลองลึก ออกจากกรุงเทพ เวลา 13.05 น. ถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 17.27 น.

เที่ยวกลับ

  1. ขบวนรถธรรมดาที่ 280 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 6.58 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 12.05 น.
  2. ขบวนรถธรรมดาที่ 276 คลองลึก-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เวลา 13.53 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 19.40 น.

การขยายปลายทางขบวนรถเส้นทางดังกล่าว สามารถตอบโจทย์การเดินทางสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปยังตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อเปิดขยายเส้นทางการให้บริการแล้วจะมียอดผู้ใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

“วันที่ 1 กรกฎาคม จะเปิดเดินรถไปถึงสถานีคลองลึก จากนั้นวันที่ 2 กรกฎาคม การรถไฟฯ ไทยจะหารือกับการรถไฟฯ กัมพูชาว่า จะเปิดเดินรถไฟข้ามแดนไปถึงฝั่งกัมพูชาตามความตกลงได้เมื่อไหร่ ยังเหลืออะไรติดขัดบ้าง” นายวรวุฒิกล่าว

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE