Business

พาณิชย์จัด‘สมาร์ทสตาร์ทอัพ’ภูเก็ตติดอาวุธเอสเอ็มอี

ลลิดา จิวะนันทประวัติ
ลลิดา จิวะนันทประวัติ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศรับมือและพร้อมปรับตัวในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล  กระทรวงพาณิชย์ จึงมีแผนเชิงรุกในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจจัดงาน “Smart Startup 2018” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และอีก 2 ครั้งที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 และ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นแนวคิดการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจให้ก้าวสู่การเป็น Smart Enterprise รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ในการรับมือกับความท้าทายโลกธุรกิจในยุคนี้

ลลิดา จิวะนันทประวัติ
ลลิดา จิวะนันทประวัติ

สำหรับกิจกรรมในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ ส่วนที่ 2 การนำเสนอธุรกิจ ซึ่งเป็นการนำเสนอบริการของธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน เช่น การบริหารจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและจัดเก็บสินค้า โดยตามประเภทธุรกิจ เช่น สินค้าไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยวและโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา อาหารและการเกษตร บริการด้านสุขภาพ

ส่วนที่ 3 สัมมนา New Economy Dialogue โดยผู้เชี่ยวชาญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอสเอ็มอี ได้โดยตรง  โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ Technology Evangelist และ Google Developer Expert ด้าน Firebase คนแรกของประเทศไทย, ขวัญชัย ห้วยลึก Co-Founder of MEHUB Group และ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท คิว คิว จำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ สนามบินนานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่จำนวน 19,703 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 149,311.76 ล้านล้านบาท จากศักยภาพด้านการลงทุนจะเป็นโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ภาคธุรกิจภายในจังหวัดภูเก็ตมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight