Business

ย่าน‘ราชประสงค์’เติมแม่เหล็กบริการ‘เมดิคัล’

ย่านการค้า “ราชประสงค์” เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่หลากหลาย โดดเด่นด้วยศูนย์การค้าชั้นนำ โรงแรม 5 ดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องแวะมาเยือน พร้อมสักการะเทพทั้ง 8 องค์  ในย่านนี้

ราชประสงค์
ชาย ศรีวิกรม์

ชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า ย่านการค้าราชประสงค์ มีเส้นทางเชื่อมย่านการค้าทั้ง 18 อาคาร ทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน  ศูนย์ค้าส่งค้าปลีก  ผ่าน Sky Walk หรือ Ratchaprasong Walk (R-Walk) ที่ผู้ประกอบการร่วมกันลงทุนไปราว 1,000 ล้านบาท  เพื่อเชื่อมเส้นทางเดินเป็นเครือข่ายเดียวกัน

ปัจจุบันในย่านนี้มีคนอาศัยและทำงานอยู่ราว 4 หมื่นคน  จำนวนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเข้ามาในย่านราชประสงค์เฉลี่ยวันละ 5 แสนคน ทราฟฟิคในย่านนี้เติบโตปีละ 10-15%  เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 30-40% กลุ่มที่เติบโตสูงต้องยกให้ จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง สถานที่สำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ เทพในย่านราชประสงค์ทั้ง 8 องค์

ราชประสงค์ ท้าวมหาพรหม
รูปจากเฟซบุ๊ก We Love Ratchaprasong

“ทุกวันมีคนไทยและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะท้าวมหาพรหมทุกวัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาวันละ 60 รถโค้ช  จำนวนผู้สักการะสะท้อนได้จากเงินบริจาคให้กับมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 100 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา”

ด้านธุรกิจโรงแรมในย่านราชประสงค์ปีนี้เติบโตดี แบบไม่มีช่วงโลว์ซีซัน โดยมีอัตราเข้าพักสูงกว่า 80% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน โดยมีนักท่องเที่ยวจีน กลุ่มตลาดใหม่ เข้ามาตลอดปี

พันธมิตรใหม่โรงพยาบาลตำรวจ

ปัจจุบันสมาชิกผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ที่เชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์คผ่านสกาย วอล์ก 18 อาคาร เป็นธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน

พันธมิตรใหม่ที่จะมีทางเชื่อมสกาย วอล์ก กับ R-Walk คือ โรงพยาบาลตำรวจ ที่ได้เปิดบริการรองรับลูกค้าต่างชาติในปีนี้  ซึ่งจะทำให้ย่านราชประสงค์มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมให้โรงแรมและศูนย์การค้าในย่านนี้ มีลูกค้าต่างชาติกลุ่มที่มารักษาและดูแลสุขภาพ รวมทั้งผู้ติดตามเพิ่มขึ้น เพราะกลุ่มนี้เดินทางเป็นครอบครัว

ราชประสงค์
รูปจากเว็บไซต์โรงพยาบาลตำรวจ

ตัวอย่าง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ที่ทำให้ย่านนานา เป็นแหล่งที่พักอาศัย มีร้านอาหาร สำหรับกลุ่มตะวันออกกลาง รองรับกลุ่มผู้ติดตามกลุ่มที่เดินทางมารับการรักษาและดูแลสุขภาพ ซึ่งจะเกิดขึ้นในย่านราชประสงค์เช่นกัน หลังจากโรงพยาบาลตำรวจเปิดให้บริการลูกค้าต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมีการลงทุนอาคารโรงพยาบาลใหม่ 260 เตียง ห้องรับรองใหม่ที่เปิดให้บริการแล้ว  และกำลังสร้างอาคารใหม่อีก 200 เตียง   เพื่อขยายบริการลูกค้าต่างชาติและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาล เพื่อนำไปอุดหนุนการบริการสังคม

เพิ่มแม่เหล็กบริการสุขภาพ

การขยายบริการรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติและคนทั่วไปของโรงพยาบาลตำรวจ ถือเป็นแม่เหล็กด้าน Medical Facility ให้กับย่านราชประสงค์  ซึ่งค่ารักษาพยาบาลจะต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน  และในย่านนี้ยังมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกแห่ง ที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อในบริเวณใกล้เคียงกันได้

มองว่าการมีบริการด้านสุขภาพในย่านราชประสงค์ ทำให้โดดเด่นกว่าย่านอื่นๆ เพราะสามารถเดินถึงกันทั้ง 18 อาคาร มีพนักงานประจำ 4 หมื่นคน ที่สามารถใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจได้ทันที ทั้งการรักษาและตรวจสุขภาพ

โดยโรงพยาบาลตำรวจต้องการให้สมาคมฯพัฒนาทางเชื่อมต่อผ่านสกาย วอล์ก ที่สามารถนำคนไข้ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เพราะบางครั้งการจราจรเป็นอุปสรรคต่อการนำคนไข้เข้าสู่โรงพยาบาล โดยกำลังอยู่ระหว่างเวิร์กช้อปแนวทางการทำงานร่วมกัน เพราะรูปแบบการเชื่อมต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สกาย วอล์ก จะต้องศึกษาจากสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์

ราชประสงค์ สกายวอล์ก

หารือเชื่อมสกายวอล์ก“แอร์พอร์ตลิงค์”

ปัจจุบันมีอาคารในย่านราชประสงค์ ที่เชื่อมต่อด้วย สกาย วอล์กแล้ว 18 อาคาร  มีเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมต่อไปถึง แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีราชปรารภ ผ่านแพลทินัม  ใบหยก อินทรา ซึ่งกำลังหารือแนวทางการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันอยู่  ในอนาคตต้องการเชื่อมกับรถไฟฟ้าสีส้มด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างเน็ตเวิร์คการเดินทาง  เพื่อพัฒนาความสะดวกในการเดินทางช้อปปิ้งในและการพักอาศัย ย่านการค้านี้ทั้งหมด เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแข่งขันกับต่างประเทศ  เช่นเดียวกับทางเดินที่เชื่อมกันในฮ่องกง

หากสามารถเชื่อมไปแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีราชปรารภ ได้ จะทำให้มีคนพักอาศัยในย่านนี้มากขึ้น นักท่องเที่ยวเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวก

พื้นที่ราชปรารภและมักกะสัน เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ติดกัน  หากสกาย วอล์ก จากย่านราชประสงค์สามารถเชื่อมไปถึงแอร์พอร์ตลิงค์ ราชปรารภได้ ก็จะเข้าสู่พื้นที่มักกะสันที่มีโปรเจคพัฒนาโครงการขนาดใหญ่

Add Friend Follow
RATTIYA Angkulanon