Politics

‘พล.อ.ประวิตร’ ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมดูแลความมั่นคงประชุมอาเซียน

“พล.อ.ประวิตร” ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวขอบคุณการทำงานของฝ่ายความมั่นคง ทั้งหน่วยงานข่าว ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และทุกส่วนราชการที่ร่วมกันเตรียมการและทำหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย และการจราจร ตลอดช่วงเวลาของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 พร้อมทั้งขอขอบคุณประชาชน ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีและให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด เป็นผลให้การประชุมที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ

“พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำว่ายังมีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องของเสาหลักอาเซียนอื่น ๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ไทยเรายังเป็นเจ้าภาพ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงกำชับให้ฝ่ายความมั่นคง ได้ดำรงความพร้อมในการเตรียมการและการทำหน้าที่ต่อเนื่องกันไป โดยขอให้พิจารณานำบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา ปรับปรุงแผนการทำงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อดำรงสถานะความเชื่อมั่นและบทบาทนำของไทยในการทำหน้าที่ประธานอาเซียน ที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคน” พล.ท.คงชีพ กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team