ดูหนังออนไลน์
Politics

ประชุมสภาด่วน!! ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 3 กระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ผ7 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดประชุม ในวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้ ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยมีระเบียบวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไป เป็นครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 กระทู้ เป็นกระทู้ของนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ทั้งหมด โดยกระทู้ที่ 1 ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการก่อสร้างถนนสาย 226 จากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจร

กระทู้ที่ 2 ถามรัฐมนตรว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าราชการครู และ กระทู้ที่ 3 ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณญัตติด่วนอีก 2 ญัตติ 1.เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาพืชพลทางการเกษตรตกต่ำ เสนอโดย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และนายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย

2.เรื่องขอให้ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสนอโดยนายระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ รวมไปถึงอีก 1 ญัตติที่เสนอใหม่  เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก เสนอโดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight