ดูหนังออนไลน์
Business

นายกฯหารือทวิภาคี 3 ผู้นำสมาชิกอาเซียน

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ  บรรยากาศ การหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำเป็นไปด้วยมิตรภาพ และความใกล้ชิดระหว่างกัน

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการสนทนาดังนี้

เวลา 13.30 น. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไทยกับอินโดนีเซียจะครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2563 ทั้งสองประเทศจึงหวังที่จะใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นในทุกมิติ โดยไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน นายกรัฐมนตรีกล่าวเสนอให้ทั้งสองประเทศร่วมกันแก้ไขปัญหาและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุนอย่างจริงจัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนนายกรัฐมนตรีต้องการให้อาเซียนเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงทางไซเบอร์

ไทยชื่นชมบทบาทในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหา IUU ของอินโดนีเซีย โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นว่า ไทยพร้อมร่วมมือในการแก้ไขปัญหาประมงอย่างรอบด้านกับอินโดนีเซีย

เวลา 14.00 น. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไทยพร้อมร่วมมือกับเวียดนามในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 4 ซึ่งเวียดนามมีกำหนดเป็นเจ้าภาพ เพื่อผลักดันประเด็นความร่วมมือระหว่างกันให้ก้าวหน้า

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ของไทย ซึ่งเวียดนามหวังที่จะเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพของไทย โดยเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในปี 2563

ไทยยินดีแบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา IUU กับเวียดนาม โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า เจ้าหน้าที่ไทยปฏิบัติงานตามหลักมนุษยธรรมและมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปซึ่งส่งผลให้มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทยสูงขึ้น

ทั้งนี้ ไทยหวังที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย – เวียดนาม – ลาว ในการพัฒนาเส้นทางหมายเลข R12 ในลาว รวมทั้งผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายเสนอข้อริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางดังกล่าว

เวลา 14.30 น. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไทยยืนยันเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคี อาเซียน และเวทีระหว่างประเทศ ไทยขอบคุณเมียนมาที่เชื่อมั่นและให้ความร่วมมือกับไทยในฐานะประธานอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์รัฐยะไข่ ประเทศไทยและอาเซียน พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนแก่เมียนมา  ยืนยันที่จะดำเนินการด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานความปลอดภัยของภูมิภาค

นอกจากนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนาในสาขาที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเมียนมาในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การเกษตรและประมง เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมา

 

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight