Politics

เฉียบ! ‘ชวน’ เตือน 500 ส.ส. อย่าทำตัวขาดวุฒิภาวะ

“ชวน” เตือน 500 ส.ส. อย่าทำตัวขาดวุฒิภาวะ ชี้อยู่พรรคไหนไม่สำคัญเท่ากับเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์ กติกาของบ้านเมือง

ภาพจากเฟซบุ๊ค วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ ส.ส.” ตอนหนึ่งว่า ตั้งใจจะทำงานพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ไม่ให้ค้างในสภาฯ และจะให้เวลากับการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการให้มากเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่จะไม่เสียเวลากับการพิจารณาในวาระรับหลักการ โดยเฉพาะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเรื่องสำคัญ หากรัฐบาลแพ้เรื่องนี้ก็อยู่ยาก เพราะปัญหาเสียงปริ่มน้ำ

ส่วนการเสนอกระทู้ถามคณะรัฐมนตรี ขณะนี้มีการเสนอมาจำนวนมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีพร้อมตอบหรือไม่ และจากดูการยื่นกระทู้มา หลายเรื่องยังมีปัญหาการเขียนกระทู้ที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องให้สมาชิกที่ยื่นกระทู้มาเขียนมาใหม่ และกระทู้ที่ยื่น ต้องเป็นกระทู้สำคัญจริงๆ ที่เกี่ยวกับงานของประเทศชาติ ไม่ใช่เอาปัญหาท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วมาตั้งกระทู้ถาม ไม่เกิดประโยชน์และเสียเวลา

“ขอให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม อย่าให้มีปัญหาแบบสภาชุดที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะปัญหาการไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทาง แต่ใช้สิทธิ์ ส.ส. เดินทางก่อนล่วงหน้า ทำให้สายการบินต้องทำหนังสือทวงค่าเครื่องบินในภายหลัง และอาจกระทบต่อจริยธรรมนักการเมืองได้ เช่นเดียวกับบางคนที่ใช้ความเป็น ส.ส. ไปสั่งให้สายบินรอ เพราะมาสาย เรื่องนี้มีกัปตันสายการบินเคยมาฟ้อง ต้องให้ ผู้โดยสารรอ ส.ส. แค่คนเดียวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก” นายชวน กล่าว

นอกจากนี้ การใช้สิทธิ์เดินทางรถไฟ และ รถ บขส. ที่พบว่า ส.ส. กับผู้ติดตามเอาสิทธิ์ไปให้คนอื่นใช้แทน ทั้งที่เป็นชื่อของ ส.ส. ถือเป็นการเอาเปรียบรัฐและสามารถดำเนินคดีในฐานะปลอมแปลงเอกสารได้ ดังนั้นสภาฯ นี้ต้องไม่เกิดปัญหา หมดสภาฯ นี้แล้ว ต้องไม่มีหน่วยงานใดส่งชื่อมาทวงหนี้อีก ส่วนการไปดูงานต่างประเทศา มีปัญหาว่าไปดูงาน แต่ไม่ไปดูงานจริงๆ ทำให้สถานทูตเสียหาย ดังนั้นต้องรู้จักกาลเทศะ ไปดูงานไม่ใช่ไปช้อปปิ้งและต้องแต่งตัวให้เหมาะสม

“เพราะอยู่พรรคไหนไม่สำคัญเท่ากับเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์ กติกาของบ้านเมือง อย่าให้ภาพสภาฯ ไทยเสียหาย อย่าให้คนที่เลือกเราเขาเสียใจ และอย่าทำตัวเป็นคนขาดวุฒิภาวะ” นายชวน กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team