Food

บริษัทผลิตอาหารเร่งปรับรับเทรนด์ คนไทย 99% พร้อมทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ ‘อร่อย’

รายงานล่าสุด โดยองค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย หรือ Food Industry Asia (FIA) และบริษัทวิจัยตลาด IGD ระบุว่า คนไทยเกือบทั้งประเทศ หรือราว 99% สนใจปรับมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ หรือ 82% พึงพอใจที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนสูตรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร หากยังคงรักษารสชาติและความอร่อยไว้ได้

แมททิว โคแวค

 

นายแมททิว โคแวค ผู้อำนวยการบริหาร FIA กล่าวว่า บริษัทผู้ผลิตอาหารของไทยให้การสนับสนุนวาระสุขภาพแห่งชาติด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมากยิ่งชึ้น ทั้งนี้ 88% ของบริษัทที่ทำการสำรวจ ระบุว่าได้เริ่มปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงคุณค่าของสารอาหาร ในขณะที่ 5% ดำเนินการแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อภูมิทัศน์ด้านอาหารของประเทศไทย

ทั้งนี้ การปรับตัวของผู้ผลิต สอดคล้องกับการรับรู้และการยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารของผู้บริโภค เนื่องจาก 8 ใน 10 ของผู้บริโภคที่เข้าร่วมการสำรวจเห็นด้วยว่า ผู้ผลิตอาหารควรดำเนินการในเชิงรุก อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงไม่พร้อมที่จะยอมแลกระหว่างรสชาติกับประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย 82% ของผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจระบุว่าพร้อมยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสูตร หากบริษัทผู้ผลิตอาหารสามารถรักษารสชาติที่มีอยู่เอาไว้ได้

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการ 2 ลักษณะ คือ ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งได้รับอาหารมากเกินไป คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้รับอาหารน้อยเกินไป การได้รับอาหารมากเกินไปทำให้เกิดโรคอ้วนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ ซึ่งปัจจุบันเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของคนไทย

ด้วยเหตุนี้ทั้งรัฐบาลและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจึงพยายามแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชากรในเชิงรุก ตั้งแต่การติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงข้อมูลด้านสารอาหารอย่างชัดเจน ไปจนถึงการวางแผนในเชิงปฏิบัติ รายงานนี้ยังเน้นว่าการปรับเปลี่ยนสูตรของผลิตภัณฑ์อาหารจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเสริมสร้างสุขภาพของคนไทยดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ผลิตอาหารราว 82% กล่าวว่า แรงจูงใจในเชิงผลประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล คือกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT