World News

อิเกียเลิกขายพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

เชนเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของโลก “อิเกีย” ประกาศยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง รวมถึง หลอด จาน ถ้วย และถุงขยะ ในร้านสาขาต่างๆ ทั่วโลกภายในวันที่ 1 มกราคม 2563

อิเกียระบุว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งอาจเป็นภัยต่อสัตว์ป่า เช่นเดียวกับที่จะสร้างมลภาวะในมหาสมุทรและแหล่งน้ำต่างๆ หากไม่ได้ผ่านการกำจัดอย่างถูกวิธี บริษัทจึงอยากร่วมรับผิดชอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ อิเกียยังประกาศใช้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ “People and Planet Positive” ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอิเกียทั่วโลกในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ การบริหาร และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

ในการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อิเกียจะออกแบบสินค้าทั้งหมดภายใต้หลักการใหม่ คือ การใช้งานแบบหมุนเวียน ที่จะต้องใช้เฉพาะวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือวัสดุรีไซเคิลเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังจะกำหนดให้สินค้าของบริษัทยังต้องเอื้อต่อการดัดแปลง ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ใหม่ นำไปขายต่อ และนำไปรีไซเคิล  เพื่อควบคุมการสร้างของเสียจากสินค้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“เราต้องใช้ความมุ่งมั่นและแน่วแน่อย่างมากเพื่อทำให้ธุรกิจของเรา เป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเราก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพยายามให้ทุกแผนกคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการทำงานของพวกเขา” ลาร์ช สเวนสัน ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและการสื่อสารอิเกีย กล่าว

เขายังแสดงความหวังที่จะเห็นลูกค้าของบริษัทมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย

“เราหวังจะได้เห็นผู้คนทั่วไปหลายล้านคนปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านของพวกเขา ด้วยการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ ลดการสร้างขยะ และนำขยะไปรีไซเคิลให้มากขึ้น”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight