ดูหนังออนไลน์
Economics

ไฟเขียวงบ 200 ล้านดอลลาร์ประเดิมกองทุน ‘ACMECS’

“ครม.” ไฟเขียวงบประมาณสมทบกองทุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงใน 5 ปี วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณสมทบกองทุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 200 ล้านดอลลาร์ ใช้งบประมาณปีนี้ 40 ล้านดอลลาร์จากงบกลาง และหลังจากนั้นอีก 4 ปีเป็นการจัดสรรงบประมาณประจำปี

สำหรับ ACMECS ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม และไทย ที่ผ่านมากลไกของ ACMECS เริ่มมาแต่ยังไม่มีกลไกทางการเงิน เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ จะต้องพึ่งการบริจาคและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาตลอด เมื่อปีที่ผ่านมาไทยเป็นประธาน ACMECS ได้เสนอแผนแม่บทของ ACMECS ที่มีเสาหลัก ได้แก่ การเสริมสร้างการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม และไทยระบุถึงการตั้งกองทุน ACMECS โดยกองทุนนี้จะเป็นสัญญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศสมาชิกในการสนับสนุนโครงการภายใต้แผนแม่บท ACMECS โดยจะให้การสนับสนุนด้านการเงินและด้านเทคนิค อาทิ การให้บริการเกี่ยวกับสัญญา การให้คำปรึกษา การเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อให้ศักยภายในการระดมทุนจากภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนนานาชาติ

สำหรับมูลค่ากองทุน ACMECS ในช่วงเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 500 ล้านดอลลาร์ ไทยจะสมทบ 200 ล้านดอลลาร์ อีก 100 ล้านดอลลาร์ มาจากประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ส่วนอีก 200 ล้านดอลลาร์ มาจากประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เบื้องต้นได้แก่ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐ ส่วนกลไกของการบริหารกองทุนจะมีคณะผู้บริหารมาจากทุกประเทศที่อยู่ใน ACMECS และประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยเงินกองทุน ACMECS มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปใช้ในด้านการศึกษาต่าง ๆ หลังจากนี้จะมีการตั้งกองทุนอีก 2 กอง คือ ACMECS Infrastructure Financing Facility และ ACMECS Project base Financing Facility

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team