Business

บอร์ดจีซีตั้ง ‘คงกระพัน’ นั่งเก้าอี้ซีอีโอ

วันนี้ (18 มิ.ย.) บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ถึงการแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย

คงกระพัน อินทรแจ้ง

1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนพล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการแทนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ และให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ปฏิภาณ สุคนธมาน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight