Business

‘ผู้ว่ารถไฟฯ’ เผยเอกชนเข้ามาใช้รางได้ แต่ต้องทำตามกฎหมายพีพีพี

“ผู้ว่ารถไฟฯ” เผยเอกชนเข้ามาใช้รางให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้ เพราะกฎหมายพีพีพีเปิดช่องไว้ แต่ประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องอ่อนไหว เหตุกระทบอาชีพคนรถไฟ

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีที่กรมการขนส่งทางรางมีแนวคิดจะนำเส้นทางรถไฟที่รัฐเป็นเจ้าของ มาเปิดให้เอกชนเดินรถมากขึ้นว่า ยังไม่ทราบว่าแนวคิดของกรมการขนส่งทางรางมีรายละเอียดอย่างไรและอยู่ภายใต้บริบทแบบไหน จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเต็มที่

แต่ปัจจุบันการรถไฟฯ ก็เปิดให้เอกชนหลายรายเข้ามาใช้รางอยู่แล้ว โดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อหัวรถจักรและวิ่งขนส่งสินค้าของตัวเอง เช่น กลุ่มทีพีไอ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ด้านกลุ่ม ปตท. ก็กำลังจะขยายการขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเลียมเพิ่มเติมด้วย

โดยการรถไฟฯ จะลดค่าบริการให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่ขนส่งสินค้าด้วยตัวเองและทำสัญญาระยะยาว 25 ปีขึ้นไป ตามอายุการใช้งานของหัวรถจักร ซึ่งก็ส่งผลให้การรถไฟฯ มีลูกค้ารายใหญ่ในระยะยาว ลดค่าซ่อมบำรุง และสามารถนำรถที่มีอยู่ไปให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้ารายย่อยได้

ในปัจจุบันการรถไฟฯ ก็ให้บริการขนส่งผู้โดยสารแต่เพียงรายเดียว โดยในอดีตเคยมีเอกชนให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วย แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว มีแต่เอกชนที่เช่าหัวรถจักรของการรถไฟฯ ไปให้บริการ

สำหรับกรณีที่เอกชนต้องการเข้ามาใช้เส้นทางรถไฟ เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารหรือให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายอื่น เหมือนที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น นายวรวุฒิกล่าวว่า เอกชนมีสิทธิ์ดำเนินการได้ เพราะ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เปิดช่องไว้ และต้องมาตกลงขอบเขตพีพีพีกับการรถไฟฯ ซึ่งก็เป็นไปได้หลายโมเดล เช่น นำรถของตัวเองมาใช้ แล้วจ้างพนักงานขับรถของการรถไฟฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหว เพราะสามารถมองได้ว่าเอกชนเข้ามาแย่งอาชีพของการรถไฟฯ และปัจจุบันกรมการขนส่งทางรางก็ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องการเปิดให้เอกชนเข้ามาใช้รางอย่างชัดเจน อีกทั้งที่ผ่านมาก็มีแต่เอกชนแสดงความสนใจ แต่ก็ยังไม่มีรายใดยื่นข้อเสนอพีพีพีเข้ามาอย่างเป็นทางการ

 

‘กรมราง’ ผุดไอเดียเปิดทาง ‘เอกชน’ ร่วมเดินรถไฟ

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE