Videos

‘ลพบุรี’ ไม่ได้มีดีแค่ลิง

ไม่ว่าจะเป็นคู่สวีท คู่ฮาร์ทคอร์ ไปคู่ไปกลุ่ม สายลุย สายซอฟต์ ที่นี่ตอบโจทย์ทุกอย่าง อยากเที่ยวแบบไหนบอกมา เพราะไม่ว่าจะเป็น เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงศึกษาวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน หรือจะพากินอะไรอร่อยๆ ที่นี่ก็มีครบ

#amazingไทยเท่

เรื่อง : Fighting Duo

Add Friend Follow
The Bangkok Lifestyle