World News

เวียดนามผ่านกม. ‘ยึด-ยกเลิก’ ใบขับขี่ ‘เมาแล้วขับ’

สมัชชาแห่งชาติของเวียดนามมีมติเสียงข้างมากอย่างท่วมท้น  450 เสียง จากทั้งหมด 480 เสียง ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน ควบคุมอันตราย และผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมบังคับใช้ปี 2563

เนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้ ระบุว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่ว่าจะปริมาณเท่าใดก็ตาม  จะโดนยึด และยกเลิกใบขับขี่ในทันที

การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว เกิดขึ้น หลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกสภาเสนอให้มีการพิจารณากฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 22.00 น. – 08.00 น. ในแต่ละวัน

เดิมนั้น เสียงส่วนใหญ่คัดค้านร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพราะกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการผลิตเบียร์ในประเทศ แต่คณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติเวียดนามเห็นควรให้เพิ่มความเข้มงวดต่อบุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการมึนเมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามระบุว่า เมื่อปี 2560 ชาวเวียดนามบริโภคเครื่องดืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 305 ล้านลิตร และเบียร์  4,100 ล้านลิตร สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและจีน

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI